Anne Boleyn

Home / Fashion / Anne Boleyn
Anne Boleyn

/Please scroll down for the english version/

A történelem mindig is az egyik kedvenc tantárgyam volt, amit a gimnáziumi osztályfőnökömnek köszönhetek. Jó voltam belőle és szerettem is tanulni, valamiért az évszámokat is könnyen megjegyeztem. Egyes korok és emberek jobban megfogtak, ezért a tananyagon kívül is  foglalkoztam velük. Boleyn Anna az egyik kedvenc történelmi alakom. Szerintem hatalmas sikereket ért el a korában, még ha VIII. Henrik ki is végeztette végül. Egyébként ez is azért történt meg, mert a király egója nem bírta elviselni azt, ha egy nő sokkal jobb valamiben. És Anna jobb volt:  éveken keresztül szinte ő irányította közvetve az országot. Anglia ekkor tért át az anglikán vallásra, neki is köszönhetően. Egy sokoldalú és művelt nő volt, ami abban a korban ritkaságnak számított, hiszen a nők nagy része nem értett a lovagláshoz, kártyajátékokhoz vagy éppen a politikához. Ő adott életet Anglia egyik legnagyobb uralkodójának, aki szintén nő: I. Erzsébet. Sokat tanulhatunk tőle abban a tekintetben is, hogy nem adta magát oda rögtön az udvarlójának, ami akkoriban nem volt jellemző, legalábbis, ha a király állt a másik oldalon.

És hogy mit csinálna Boleyn Anna, ha a mai világban élne?! Mivel egy haladó gondolkodású nő volt, ezért biztos foglalkoztatná a nők helyzete, ami a mai világban még mindig nagy probléma. Szót emelne az egyenlő bérek mellett, valamint felszólalna a bántalmazások ellen. Ezek mellett  igazi nőként foglalkoztatná a divat. Sajnos ez szintén egy megosztó téma a mai társadalomban: egyesek úgy gondolják, hogy egy nő, akit érdekel a külseje és szereti a szép dolgokat, az csak buta lehet, aki nem is foglalkozik semmilyen társadalmi problémával, ha mégis, akkor meg minek teszi, hiszen úgyse ért hozzá. Anna a saját korában is egy szókimondó, makacs nő volt, ez a mai időkben is meghatározná jellemét. Talán egy valamiben más lenne: nem alkudna meg egy elnyomó, zsarnok férfi mellett hiszen tudná, hogy van választása és megérdemli a boldogságot.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

History has always been one of my favorite subjects, which I owe to my high school form master. I was good at it, and I liked to learn it, and I could easily remember the numbers. Some ages and people got hold of my attention, so I was dealing with them outside the curriculum. Anne Boleyn is one of my favorite historical figures. I think she has achieved great successes in her time, even if VIII. Henrik executed her. This was otherwise because the king’s ego could not endure it if a woman was far better in something. And Anna was better: for years she almost indirectly controlled the country. England was then converted to Anglican religion thanks to her, too. She was a versatile and learned woman, which was rare in that age, as most women did not adept in riding, card games or politics. She gave birth to one of England’s greatest ruler, who is also a woman: I. Elizabeth. We can learn a lot from her: she did not give herself up to her courtman, which was not typical at the time, at least when the king stood on the other side.

And what would Anne Boleyn do if she lived in today’s world ?! Being a progressively woman, she would certainly concern the position of women, which is still a big problem in today’s world. She would raise a word for equal wages and speak out against the bullying. Besides these, she would interest in fashion like a real lady. Unfortunately, this is also a divisive topic in today’s society: some people think that a woman who is interested in her looks and loves nice things can only be stupid who does not deal with any social problem, but if she does then why, sith she is not good at it. Anne in her own time was a stingy, stubborn woman, and these would define her character in today’s world, too. Perhaps something else would be different: she would not settle for an oppressive, bully man, because she knows she has a choice and deserves happiness.

Ruha: Zara

Nyaklánc: Tower

Táska: Lulus

Csizma: Zara

Leave a Reply

Your email address will not be published.